Lijn 58

Beschrijving van de rijtuigen van de NMBS

Rollend materieel
Beschrijving.
 

Kategoriën of soorten van rijtuigen
De wijze van inrichting van de rijtuigen heeft geleid tot verschillende categoriën of soorten. Volgens het RIC worden volgende afkortingen gebruikt :
RIC betekend : Regolamento Internazionale Carrozze of internationaal reglement voor reizigersmaterieel
Reeksletters
A3B4yfi
B9yfi
C11yi
C7Ddyi
>
A
AB
ABD
ABDx
AD
ADR
AR
>
B
BD
BDx
>
C
Cp
>
D
DD
>
WL
WSP
WR
WRD
>
SR
>
Post
Rijtuig met 3 afdelingen 1e klasse en 4 afdelingen 2e klasse
Rijtuig met 9 afdelingen 2e klasse
Rijtuig met 11 afdelingen 3e klasse
Rijtuig met 7 afdelingen 3e klasse en bagageafdeling
<
Rijtuig met zitplaatsen 1e klasse
Rijtuigen met zitplaatsen 1e & 2e klasse
Rijtuigen met zitplaatsen 1e & 2e klasse en bagageruim
Rijtuigen met zitplaatsen 1e & 2e klasse en bagageruim en stuurpost
Rijtuig met zitplaatsen 1e klasse en bagageruim
Rijtuigen met zitplaatsen 1e klasse en restauratie-, buffet of bar-afdeling en bagageruim
Rijtuigen met zitplaatsen 1e klasse en restauratie-, buffet of bar-afdeling
<
Rijtuigen met zitplaatsen 2e klasse
Rijtuigen met zitplaatsen 2e klasse en bagageruim
Rijtuigen met zitplaatsen 2e klasse en bagageruim en stuurpost
<
Rijtuig met zitplaatsen 3e klasse
Rijtuig met zitplaatsen 3e klasse en post- en bagageafdeling
<
Bagageruim
Open dubbeldekrijtuig voor autovervoer
<
Slaaprijtuig
Pullmanrijtuig
Restauratierijtuig
Restauratierijtuig met bagageruim
<
Dansrijtuig met bar
<
Postrijtuig
Kenletters
Worden bij RIC-materiaal soms bijgevoegd
a
aa
c
ee
f
h, p, t of y
i
l
m
s
Drieassig voertuig (Voorbeeld Da)
Tweeassig voertuig
Ligplaatsen (voorbeeld : Ac, Bc, AcBc)
Voertuig met stroomvoorziening door hoofdleiding
-
Voertuig met zitplaatsen en middengang
Voertuig met overloopbrug zonder vouwbalgen of rubberbalgen
Rijtuig met sonorisatie
Voertuig met meer dan 24,5m lengte
Zijgang in bagagerijtuigen en rijtuigen met bagageruim
Opmerking
Bij de NMBS hebben sommige letters een betekenis die niet met de UIC-reeksletters overeenstemmen :
UIC betekent : Union Internationale de Chemin de fer of internationale spoorwegunie.
k
x
voor de snack-bar of keukenafdeling
Voor rijtuigen die geschikt zijn voor trek-duw, en /of uitgerust zijn met een stuurpost, of stuurstand.
Voorbeelden

Dms
BDk
ABx
BDx

Bagagerijtuig met meer dan 24,5m lengte en met zijgang
Rijtuig met zitplaatsen 2e klasse, een bagageruim en een keukenafdeling
Rijtuig met zitplaatsen 1e en 2e klasse en een stuurpost, of stuurstand om te rijden in trek-en duw.
Rijtuig met zitplaatsen 2e klasse, een bagageruim en een stuurpost, of stuurstand om te rijden in trek-en duw.

 

Wat betekent trek-en duw...
Een reizigerstrein met rijtuigen is samengesteld uit een tractievoertuig. Dit tractievoertuig kan een stoom-, diesel- of electrische lokomotief zijn, en een aantal rijtuigen.
Indien deze reizigerstrein een pendeltrein is die tijdens de diensturen steeds tussen twee eindstations heen en weer rijdt, en deze eindstations niet over een keerlus beschikken, wat immers uiterst zeldzaam is, dient men een oplossing te bedenken om de lokomotief bij het eindstation van kant te wisselen.
De lokomotief van kant wisselen, zodat hij weer aan de kop van de trein staat en zijn terugreis kan aanvangen. Dit wisselen van kant noemt men in het jargon dan ook 'kop maken'.
Men kan dit op verscheidene manieren oplossen.
1) Men kan aan de beide kanten van de rijtuigen een tractievoertuig plaatsen.
Dit is een zeer ongebruikelijke methode omdat ze de inzet van 2 tractievoertuigen vereist, en soms ook 2 machinisten.
2) Men laat het tractievoertuig van kant wisselen of 'kop maken'. Dit was in het verleden de meest gebruikte methode, die echter een aantal bewerkingen met zich meebracht.
(De rijtuigen hand-geremd opstellen, het tractievoertuig ontkoppelen, het tractievoertuig door middel van een aantal rangeerbewegingen naar de andere kant van de rijtuigen brengen, het tractievoertuig terug aankoppelen,de hand-geremde rijtuigen terug ontremmen. Voor al deze bewerking zijn uiteraard de nodige veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, en is ook het nodige personeel nodig...)
3) Men hangt aan één uiteinde een rijtuig die uitgerust is met een stuurpost of stuurstand (BDx of ABDx) die door middel van een stuurkabel, die over de ganse trein dient te lopen, het tractievoertuig kan bedienen. Dit kan enkel bij Diesel- of electrische tractievoertuigen. Het vereist dan ook wel dat de tussenliggende rijtuigen hiervoor voorzien zijn wat in het verleden enkel bij welbepaalde rijtuigen het geval was. Deze methode wordt nu het meest zij het altijd gebruikt omdat ze het meest efficiënt (lees kosten- en tijdbesparend) is.
Deze rijtuigen hebben een stuurtafel die quasi overeenkomt met deze van het gebruikte tractievoertuig, die voor het type rijtuig wel steeds hetzelfde moest zijn...
De gebruikte stuurstandrijtuigen waren / zijn:
M1 rijtuigen type BDx enkel geschikt om met de tractievoertuigen HLD60/61 en HLD62 te rijden.
M2 rijtuigen type BDx enkel geschikt om met de tractievoertuigen HLD62 of HLE25 te rijden naargelang het tractietype.
M4m rijtuigen type ADx en BDKx geschikt om met de tractievoertuigen HLE 11, 12, 21, 27, 13, 18 en 19 te rijden.
M5m rijtuigen type BDx enkel geschikt om met de tractievoertuigen HLE 11, 12, 21, 27, 13, 18 en 19 te rijden.
M6 rijtuigen type Bx enkel geschikt om met de tractievoertuigen HLE 21, 27, 13, 18 en 19 te rijden.
M7 rijtuigen type Bx enkel geschikt om met de tractievoertuigen HLE 13, 18 en 19 te rijden.
I11 rijtuigen type BDx enkel geschikt om met de tractievoertuigen HLE 13, 18 en 19 te rijden.

Nummering van het gesleept reizigersmaterieel, merken en opschriften
...Wordt nog verger afgewerkt...
M-nummer
Eerste cijfer Tweede cijfer voor 19?? Tweede cijfer na 19?? Drie volgende cijfers
Duidt het type rijtuig aan

1 = type I
2 = type K
3 = type L
4 = type M1, M2, M3
5 = type M4, M5
6 = -
7 = binnenlandse pakwagens
8 = -
9 = -
0 = types SP
Duidt het soort rijtuig aan

0 = soort AB
1 = soort Bp
2 = soort B
3 = soort C / Cp

Duidt het soort rijtuig aan

1 = soort A
2 = soort B
3 = soort AB
4 = Soort Bc
5 = Soort D
6 = Soort Resto
7 = Soort Bistro
8 = soort AD
9 = soort BD
Volgnummer in de reeks
     
     
     
     
     
-Wordt nog verder bijgewerkt-